Ангела Арсовска победник на натпреварот „Млади библиотекари 2022“

Ангела Арсовска победник на натпреварот „Млади библиотекари 2022“

Денес во Локалната библиотека „Гоце Делчев“ Велес,  се организираше Општинскиот натпревар „Млади библиотекари 2022“, на кој учествуваа ученици од основните училишта: ООУ „Св. Кирил и Методиј“, ООУ „Панко Брашнаров“, ООУ “Блаже Конески“, ООУ „Тодор Јанев“  Чашка, ООУ...
Одбележан Денот на Локалната библиотека „Гоце Делчев“

Одбележан Денот на Локалната библиотека „Гоце Делчев“

Нашиот патрон Гоце Делчев ќе рече: „Јас го разбирам светот како поле на културен натпревар меѓу народите“ Токму таа културна наобразба започнува со првиот прочитан збор, со првата разбрана страница во книгата. Храмот на книгата е библиотеката или како што ние милуваме...
Книгата доживеана како најдобар пријател на детето

Книгата доживеана како најдобар пријател на детето

По повод Светскиот ден на литературата за деца, 2 април, Локалната Библиотека „ГоцеДелчев“ Велес во соработка со Клубот на писатели „Коста Солев Рацин“-Велес, организирашес редба со роднокрајни писатели за деца. На средбата присуствуваа писателите Марина...
Поетско читање по повод Светскиот ден на поезијат

Поетско читање по повод Светскиот ден на поезијат

Денес во Локалната библиотека „Гоце Делчев“, во соработка со Клубот на пистаели Велес ученици од средните училиштата како и ученици од ООУ „Кирил и Методиј“ Велес читаа стихови во чест на Светскиот ден на поезијата. Поезијата е храм на душата. Излив на емоции, скриени...
Доделени наградите од литературниот конкурс на тема „Пред споменикот на Делчев“

Доделени наградите од литературниот конкурс на тема „Пред споменикот на Делчев“

Локалната библиотека „Гоце Делчев“ Велес, ги додели наградите на наградените учесници од распишаниот конкурс на тема „Пред споменикот на Делчев“ . Во категорија Поезија до 14 години наградени беа: I награда Ања Димовска VIII одд. ООУ „Стојан Бурчевски Буридан“...