За Нас

Локалната библиотека „Гоце Делчев“ е културна институција која претставува центар на културното живеење во Велес. Со своите постојани активност во врска со промоцијата на книгата и културата воопшто, библиотеката се наметна како двигател на културата во градот.

Библиотеката моментно брои околу 3500 членови и располага со книжен фонд од над 110 000 книги..

Зачленувањето во самата библиотека е едноставно и брзо, а годишната чланарина во самата библиотека чини само 150,00 денари.

Библиотеката располага со квалитетни изданија и редовно го следи светскиот читателски тренд, набавуајќи ги за своите читатели најактуелните книги достапни на македонскиот пазар.

Библиотеката „Гоце Делчев“ исто така поседува и дел од преводите на Владата на Република Македонија на стручна и научна литература, како и на преводите од писатели – нобеловци.